Bemutatkozás 

A Pivár Ignác Tagintézmény tanulásban és értelmileg akadályozott, Vácról és vonzáskörzetéből bejáró tanulók nevelését-oktatását ellátó intézmény. 1960-ban kezdte meg működését 4 osztállyal és 56 tanulóval, 2004 óta a Cházár András EGYMI tagintézményeként működik, a 2011. július 3-án felvette Pivár Ignác piarista szerzetes nevét. A tanulókat értelmi retardáltságukon túl társult fogyatékosságok is sújtják (epilepszia, mzgás- és látásfogyatékosság, részképesség kiesések), melyek korrekciója érdekébe speciális képzettségű szakemberek közreműködésével speciáls szolgáltatásokat is nyújtunk (gyógytorna, logopédia, szenzoros integrációs terápia, dyslexia prevenciós olvasás-írás tanulási módszer, stb.)

Szakmai tevékenységünk

Iskolánk tagozódása:

Tanulásban akadályozottak részére:

 • 1-8. osztályos általános iskolai képzés
 • 9-12.évfolyam készségfejlesztő középiskolai képzés

Értelmileg akadályozottak részére:

 • 1-8. osztályos általános iskolai képzés
 • 9-12.évfolyam készségfejlesztő középiskolai képzés

Specialitásaink:

 • gyógytorna
 • szenzoros integrációs terápia
 • úszásoktatás
 • logopédia
 • egészségnevelési program
 • egyéni fejlesztő terápiás foglalkozások
 • drámapedagógia
 • dyslexia prevenciós olvasás-írás tanítási módszer
 • informatika-oktatás
 • angol nyelv oktatás
 • szülőklub
 • művészeti foglalkozások

Tanórán kívüli tevékenységeink, rendezvényeink, hagyományaink:

 • kézműves vásárok
 • egészségnevelési nap
 • szavalóverseny

 • rajzverseny
 • farsang iskolai szintű megrendezése
 • DADA-program
 • sportversenyek
 • gyermeknap
 • családi nap
 • nyári táborozás
 • környezet- és természetvédelmi városi rendezvények
 • részvétel a város kulturális- és sportéletében

Szakköreink:

 • sport
 • természetjáró, túra

 • mese

Kapcsolataink:

Mozgáskorlátozottak Pest Megyei Szervezete

Értelmi Fogyatéksok Országos Szövetsége

FODISZ Pest Megyei Szövetsége

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

helyi intézmények

szociális otthonok

közművelődési intézmények

Vöröskereszt

Alapítványunk:

Alapítványunk a tagintézmény mindenkori tanulóinak megsegítésére jött létre 1991-ben. Közhasznú, oktatási, szociális, kulturális és sporttevékenységeket támogat.

Intézményünk adottságai:

Nevelési-oktatási munkánk a főépület tantermeiben, valamint a főépület melletti "faházban" folynak. A kertimunkás tevékenység iskolai szintű gyakorlására szakképzési hozzájárulásból épített üvegház és hozzácsatolt kisméretű osztályterem szolgál. Tanulóink testi nevelését pályázati pénzből épített tornateremben biztosítjuk. A családi életre felkészítő programot teljes felszereltségű tankonyha segíti. Logopédiai foglalkozások egy külön erre a célra berendezett teremben folynak. Könyvtárunk működése folyamatos. Minden csoport számára elérhető audiovizuális eszközeinket az iskola aulájában helyeztük el. Informatikai ismereteiket tanulóink a számítástechnikai teremben bővíthetik, munkájukat interaktív tábla is színesíti. A művészeti nevelés külön, erre a célra kialakított tanteremben folyik.