Adó 1% felajánlás adószáma: 19183804-1-13

Bankszámlaszám:

10103898-07305045-00000000

Jobb Sors Alapítvány

A váci Zichy utca Általános Iskola és Speciális Szakiskola tanulóinak megsegítésére 1991-ben hoztuk létre a Jobb Sors Alapítvány-t. Feladata az értelmileg és halmozottan sérült családban élő, szociálisan is hátrányos helyzetű tanulók életminőségének jobbítása, kulturális, egészségnevelő és megőrző programok feltételeinek finanszírozása, sporttevékenységek támogatása. Feladatul tűztük ki, hogy az iskola tanulóinak alapítványi segítséggel biztosítsuk a kirándulások, táborozások fedezését.

Évek óta minden tanévben a diákok alapítványi segítséggel vehetnek részt egyhetes nyári táborunkban, mely minden évben más helyszínen kerül lebonyolításra.

Természetjáró szakkörünk 2004 óta működik havi rendszerességgel iskolánkban. 20-25 fő különböző fokban sérült gyermeknek biztosítunk túrázási lehetőséget a környező hegyekben. Legtöbben hátrányos helyzetű családokban élnek, intézetben nevelkedő átmeneti nevelt gyermekek. Célunk a tanulók környezetükhöz való érzelmi kötődésének kialakítása, környezettudatos szemléletének formálása. Túrák után tesztek formájában történik a tapasztalatok feldolgozása, melyeket jutalmazni szoktunk.

Minden évben részt veszünk a város Föld Nap-i rendezvényein, szeméttakarítási akcióin. Az intézményvezetés támogatja pedagógusaink ilyen irányú továbbképzését.

Az Alapítvány által támogatott tevékenységeket 2005-ben a Pest Megyei Gyermek és Ifjúságvédelmi Alapítvány "Pest Megye Gyermekeiért" oklevéllel ismerte el.